• Intro

Cenník používania AS

Cenník za užívanie autobusových staníc Zvolen,Žiar nad Hronom,Veľký Krtíš,Brezno,Podbrezová platný od 1.1.2012

10.Aug.2012

Autobusová stanica Cena za spoj pre jednotlivé druhy dopravy v Eur bez DPH

M A L D A L P A L
Brezno 2,99 € 1,49 € 0,50 €
Podbrezová 0,30 € 0,30 € 0,20 €
Zvolen 2,49 € 1,83 € 0,83 €
Žiar nad Hronom 1,00 € 0,66 € 0,33 €
Veľký Krtíš 1,00 € 0,66 € 0,33 €
Nedodržanie podmienok Dopravno-prevádzkového poriadku 6,64 €
Zmena cestovného poriadku 16,60 €
Zavedenie/zrušenie linky (spoja) 16,60 €
Vjazd pri nepravidelnej doprave 3,32 €

Dopravno-prevádzkový poriadok autobusových staníc

28.May.2013

Informácie o príchodoch a odchodoch autobusových spojov možno získať nepretržite na infolinke

12111
Cena hovoru je 1,40 € s DPH pre volania z mobilu a 1,30 € s DPH pre volania z pevnej linky, a to za každú aj začatú minútu volania.