• Intro

Dopravné kancelárie

21.Jun.2017

Využite naše služby poskytované v centrách pre styk s cestujúcimi.

Kontaktné miesta sú v sídlach závodov alebo v dopravných kanceláriách. Kontaktné miesta poskytujú nasledovné druhy služieb:

Umiestnenie Adresa Telefón E-mail Prevádzková doba Typ služby
Detva Sídlisko č.1183 96212 Detva - administratívna budova SAD 045/5313213 PO-PI 07:30 - 14:30 hod. (obed.prestávka 11:00-11:30 hod.) dopravné karty a preukážky
Brezno Dopravná kancelária Brezno Železničná 2 Brezno - budova žel.stanice 048/4701740

PO-PI 08:00 - 16:00 hod. (obed.prestávka 11:30-12:00 hod.)

dopravné karty, preukážky a predaj miesteniek

Banská Bystrica

Dopravná kancelária 29.augusta č.24 Banská Bystrica 048/4714840 ,

PO-PI 8:00 - 17:00 hod. (obed.prestávka 12:00-12:30 hod.)

dopravné karty, preukážky a predaj miesteniek
Banská Bystrica

Dopravná kancelária Autobusová stanica Banská Bystrica

048/4714810

v prac.dni 7:00 - 17:00 hod.

dopravné karty, preukážky a predaj miesteniek
Modrý Kameň Jarmočná 322/29 992 01 Modrý Kameň - administratívna budova SAD

047/4308614 - priamo

047/4308601 - sekretariát

PO-PI 07:45 - 15:00 hod.
dopravné karty, preukážky a predaj miesteniek
Zvolen Autobusová stanica Zvolen - prevádzková budova AS 045/5313140 , PO-PI 07:00 - 17:00 hod. dopravné karty, preukážky a predaj miesteniek
Žarnovica Sandrická 518 Žarnovica - administratívna budova SAD 045/5313414 PO-PI 07:00 - 15:00 hod. (obed.prestávka 11:00-11:30 hod.) dopravné karty a preukážky
Žiar nad Hronom Priemyselná č.257 Ladomerská Vieska 96501 Žiar nad Hronom - administratívna budova SAD 045/5313314 PO-PI 06:00 - 15:30 hod.
dopravné karty a preukážky

Cenník služieb dopravných kancelárii

17.Jan.2014

Informácie o príchodoch a odchodoch autobusových spojov možno získať nepretržite na infolinke

12111
Cena hovoru je 1,40 € s DPH pre volania z mobilu a 1,30 € s DPH pre volania z pevnej linky, a to za každú aj začatú minútu volania.