Informácie o príchodoch a odchodoch autobusových spojov možno získať ne pretržite na infolinke

12111
Cena hovoru je 1,40 € s DPH pre volania z mobilu a 1,3 € s DPH pre volania z pevnej linky, a to za každú aj začatú minútu volania.