• Intro

História a vývoj

1938 – vznik prevádzkárne automobilovej dopravy ČSD vo Zvolene (prvá organizácia na zabezpečenie cestnej automobilovej dopravy),
1946 – vznik organizácie „Štátna automobilová doprava na Slovensku“ s vytvorením 6 autospráv ČSD (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce)
1949 – vznik ČSAD (Československá automobilová doprava) so sídlom v Prahe s vytvorením oblastného riaditeľstva v Bratislave so závodom Zvolen.
1953 – vznik ČSAD n. p. Banská Bystrica so závodom Zvolen
1993 – odčlenenie nákladnej dopravy od autobusovej
1995 – vytvorenie SAD Zvolen, š. p. po zrušení SAD B. Bystrica, š. p.
1998 – pričlenenie SAD Krupina, š. p. k SAD Zvolen, š. p.
1999 – pričlenenie SAD Detva, š. p., SAD Žiar nad Hronom, š. p., a SAD Modrý Kameň, š. p., k SAD Zvolen, š. p.
2002 – transformácia SAD Zvolen, š. p., na spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.
2003 – privatizácia spoločnosti so vstupom akcionára Bystrická dopravná spoločnosť, a. s.
2005 – vytvorenie závodu Banská Bystrica
2007 – vytvorenie závodu Brezno
2009 – vstup spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. ako akcionár do spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s.

Predstavenstvo:

PhDr. Adrián Polóny – predseda predstavenstva
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová – podpredseda predstavenstva
Ing. Anton Mazán – člen predstavenstva

Výkonné vedenie spoločnosti:

Ing. Anton Mazán – generálny riaditeľ spoločnosti

vedúci Odboru dopravy -

Ing. Milan Zárecký  – vedúci Odboru techniky

Ing. Elena Melišková – vedúca Odboru ekonomiky

Ing. Vladimír Oravec - vedúci Odboru informatiky

Spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje tieto druhy dopravy:

- mestskú hromadnú dopravu v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a Žiar nad Hronom
- pravidelnú prímestskú dopravu na takmer 70% územia Banskobystrického samosprávneho kraja v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica,
- pravidelnú diaľkovú vnútroštátnu autobusovú dopravu po celom území SR,
- pravidelnú diaľkovú medzinárodnú autobusovú dopravu do Českej republiky (Praha, Brno, Plzeň),
- zájazdovú a nepravidelnú osobnú dopravu.

Ďalšie činnosti:

- správa autobusových staníc (Zvolen, Brezno, Podbrezová, Modrý Kameň, Žiar nad Hronom)
- predaj PHM (nafta, zemný plyn)
- opravárenské služby pre autobusy a nákladné vozidlá
- servisné stredisko pre vozidlá značky Karosa a Irisbus
- umyvárka nákladných vozidiel a autobusov
- umyvárka trolejbusov (závod Kremnička, Banská Bystrica)

Špeciálne obchodné činnosti:

Reklama na autobusoch
Prenájom priestorov a parkovacích plôch

Informácie o príchodoch a odchodoch autobusových spojov možno získať nepretržite na infolinke

12111
Cena hovoru je 1,40 € s DPH pre volania z mobilu a 1,30 € s DPH pre volania z pevnej linky, a to za každú aj začatú minútu volania.