• Intro

ISIC karty

ISIC akceptujeme od 23.9.2013

Multifunkčné preukazy žiaka a študenta (ISIC) na linkách spoločností SAD Zvolen, a.s. a DPMBB, a.s. sú akceptované od 23.9.2013

Presne pred rokom SAD Zvolen, a.s.  musela pozastaviť možnosť použitia multifunkčných preukazov žiaka a študenta (ISIC alebo vlastný vizuál školy) vo svojich vozidlách. Dôvodom boli závady v programovom vybavení, ktoré sa používa na platobný styk v autobusoch. Pôvodne toto opatrenie malo trvať len 1 až 2 mesiace.

Dodávateľ tieto závady však odstraňoval takmer rok. V tejto dobe je už program   pripravený na použitie týchto preukazov.

Vedenie spoločnosti SAD Zvolen, a.s. si uvedomuje dôležitosť plnohodnotného využitia týchto preukazov. Preto rozhodlo, že vyjde v ústrety cestujúcim – držiteľom študentských a žiackych preukazov s aktivovanou dopravnou aplikáciou systému TransCard v čipe a to napriek tomu, že vývoj programového vybavenia stále prebieha. 

Od 23.9.2013 sa teda obnovuje ich akceptácia ako elektronickej peňaženky vo všetkých autobusoch spoločnosti  na  linkách v rámci BBSK, na linkách MHD Banská Bystrica,  MHD Zvolen,  MHD Žiar nad Hronom, MHD Brezno a v trolejbusoch spoločnosti DPMBB, a.s.

Od tohto termínu bude možné na uvedených linkách použiť čip preukazu, vydaného vysokou alebo strednou školou, zapojenou v systéme TransCard, nielen ako preukaz na študentskú zľavu, ale aj ako elektronickú peňaženku pre platbu cestovného a dovozného.

Podmienkou ich použitia je riadna aktivácia dopravných funkcionalít TransCard v čipe tohto preukazu na termináli v škole, ktorá túto kartu vydala.

Pred prvým použitím preukazu systému TransCard na cestovanie vo vozidlách SAD Zvolen a.s. a DPMBB, a.s. ,  prebehne jeho jeho aktivácia pre používanie na zariadeniach SAD Zvolen, a.s. a DPMBB, a.s.,  buď  priamo v autobuse (trolejbuse) alebo na niektorom z  predpredajných miest (dopravných kanceláriách) SAD Zvolen, a.s.

Výhodou pre žiaka/študenta je, že cestuje na jeden svoj školský preukaz a ušetrí 3,00 €, ktoré by musel vynaložiť na zakúpenie dopravnej karty SAD Zvolen.

Preukazy ITIC (teacher) a karty zamestnancov škôl sa musia aj naďalej, pred prvým použitím, personalizovať na niektorom z predpredajných miest (dopravných kanceláriách) SAD Zvolen, a.s.

Váš dopravca 

Informácie o príchodoch a odchodoch autobusových spojov možno získať nepretržite na infolinke

12111
Cena hovoru je 1,40 € s DPH pre volania z mobilu a 1,30 € s DPH pre volania z pevnej linky, a to za každú aj začatú minútu volania.