• Intro

Kontaktujte nás

Predstavenstvo spoločnosti

Sekretariát predstavenstva

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
Balkán č. 53
960 95 Zvolen
tel.: +421 45 5313 912
e-mail :

Predseda predstavenstva

tel.: +421 45 5313 912
e-mail:

Odbory spoločnosti

vedúca Odboru ekonomiky

Ing. Elena Melišková
tel.: +421 45 5313 920
e-mail :

vedúci Odboru techniky

Ing. Milan Zárecký
tel.: +421 45 5313 950
e-mail :

vedúci Odboru dopravy


tel.: +421 45 5313 941
e-mail :

vedúci Odboru IT

Ing. Vladimír Oravec
tel.: +421 45 5313 960
e-mail :

Informácie o príchodoch a odchodoch autobusových spojov možno získať nepretržite na infolinke

12111
Cena hovoru je 1,40 € s DPH pre volania z mobilu a 1,30 € s DPH pre volania z pevnej linky, a to za každú aj začatú minútu volania.