• Intro

Mapa pôsobenia

mapa zavodov

Banskobystrický kraj

BB

BR

ZH

ZC

ZV

DT

VK

BS

KA

Sme zmluvný partner predovšetkým pre VÚC BB – robíme dopravnú obslužnosť až na 70% územia BBSK.

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica

riaditeľ závodu: Marián Polóny
kontakt: 048/4714801, 0903502559
sekretariát: 048/4714801
dispečing: 048/4714811, 0914192555,
0910234050, 0917749237

závod Brezno
Cesta osloboditeľov 31
97 701 Brezno

riaditeľ závodu: PhDr.,Ing.Pavol Križo, PhD.,MBA
kontakt: 048/4701701, 0911049031
sekretariát: 048/4701701
dispečing: 048/4701711, 0911989311

závod Detva
Sídlisko 1183
962 12 Detva

riaditeľ závodu: Ing. Tomáš Privitzer
kontakt: 045/5313201, 0903530386
sekretariát: 045/5313201
dispečing: 045/5313211, 0903557331

závod Modrý Kameň
Jarmočná 332/29
992 01 Modrý Kameň

riaditeľ závodu:Ing. Vladimír Gabúľ
kontakt: 047/4308601, 0903557336
sekretariát: 047/4308601
dispečing: 047/4308611, 0903557330

závod Zvolen

Balkán 53
960 95 Zvolen

riadeľ závodu: Stanislav Majsniar
kontakt: 045/5313101, 0911109714
sekretariát: 045/5313101
dispečing: 045/5313111, 0903543967

sekretariát GR

kontakt: +421 45 5313 912

zástupca vedúceho odboru dopravy: Michal Bartošík
kontakt: +421 45 5313 941
vedúca odboru ekonomiky: Ing. Elena Melišková
kontakt: +421 45 5313 920
vedúci technického odboru: Ing. Milan Zárecký
kontakt: +421 45 5313 950
vedúci odboru IT: Ing. Vladimír Oravec, kontakt: +421 45 5313 960

závod Žiar nad Hronom

Priemyselná 257
965 13 Ladomerská Vieska

riaditeľ závodu: Ing. Ján Truben
kontakt: 045/5313301, 0903557310
sekretariát: 045/5313301
dispečing Žiar n/Hronom: 045/5313334, 0903557354
0903557313, 0903557314

dispečing Žarnovica: 045/5313411, 0903616548

dispečing B.Štiavnica: 045/5313412, 0911010487

 


 

Informácie o príchodoch a odchodoch autobusových spojov možno získať nepretržite na infolinke

12111
Cena hovoru je 1,40 € s DPH pre volania z mobilu a 1,30 € s DPH pre volania z pevnej linky, a to za každú aj začatú minútu volania.