• Intro

Novinky v cestovných poriadkoch

Reklama na autobusoch

Ponúkame všetkým podnikateľským subjektom a aj fyzickým osobám možnosť zverejnenia reklamy o svojich aktivitách, na našich autobusoch.

Zabezpečíme pre Vás:

- Kalkuláciu a návrh zadarmo
- Výrobu fólií a letákov
- Inštaláciu na autobus
- Údržbu reklamných fólií
- Odstránenie po ukončení doby reklamy

Prečo práva reklama v pohybe?

- Štyria z piatich oslovených ju považujú za zaujímavú
- Sleduje ju 2-krát viac ľudí ako statickú reklamu
- 94% obyvateľov miest sa stavia k tejto reklame pozitívne
- Pamätá si ju až 70% opýtaných
- Dve tretiny cestujúcich si kráti čas cestovania sledovaním a čítaním reklamy
- Kombináciou foriem tejto reklamy môžete „namiešať“ komunikačný mix na mieru – podľa druhu kampane, cieľovej skupiny či regiónov
- Dostáva sa do rôznych sektorov miest, regiónov, ale aj najmenších obcí, kde môže byť jediným reklamným nosičom
- Pokrýva celé Slovensko a oslovuje najširšiu verejnosť
- Veľmi vhodná na imidžové a produktové kampane, pri propagácii otvorenia nových pobočiek či zastúpení
- Je technicky najrýchlejším zabezpečením reklamného posolstva v rámci celého Slovenska

Zabezpečovateľ reklamy:
APPA, s.r.o.
Partizánska cesta 2733/97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 48 227 978
DIČ: 212012541
IČ DPH: SK2120120541
IBAN: SK75 0200 0000 0035 3890 6051

Kontakt: 0911 094 616
E-mail:

Súbory na stiahnutie

10.08.2011

stiahnuť

Informácie o príchodoch a odchodoch autobusových spojov možno získať nepretržite na infolinke

12111
Cena hovoru je 1,40 € s DPH pre volania z mobilu a 1,30 € s DPH pre volania z pevnej linky, a to za každú aj začatú minútu volania.